O DIGISET

 

uslugi

DIGISET to firma zajmująca się rozbudową tradycyjnych instalacji elektrycznych o zintegrowane systemy domów inteligentnych. Dysponujemy wyposażeniem dostarczanym jedynie przez uznanych producentów. Począwszy od sterowania pojedynczymi elementami, takimi jak sekcje oświetlenia, przez monitoring IP, multimedia, po całkowite wyposażenie domów, biur czy przedsiębiorstw. Zakres działań obejmuje doradztwo, montaż oraz serwis układów. Montażu dokonujemy nie tylko w nowobudowanych domach, ale również remontowanych, jak i oddanych do użytku. Po zakończonej instalacji, klient otrzymuje szczegółowy instruktaż obsługi. DIGISET biorąc pod uwagę wyśrubowane preferencje, prezentuje zawsze najkorzystniejsze rozwiązania dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych. Udzielamy gwarancji na wykonane prace. Kadra firmy dysponuje adekwatnymi uprawnieniami SEP. Firmę DIGISET tworzy zespół kreatywnych ludzi, którzy swoją pracę wykonują z pasją i zaangażowaniem.

Na co dzień oferujemy usługi na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego, lecz nasz zasięg nie ma ograniczeń. Zapraszamy do kontaktu.

O DIGISET -

Podkategorie

 • Usługi

   

  uslugi

   

  DIGISET to firma zajmująca się rozbudową tradycyjnych instalacji elektrycznych o zintegrowane systemy domów inteligentnych. Dysponujemy wyposażeniem dostarczanym jedynie przez uznanych producentów. Począwszy od sterowania pojedynczymi elementami, takimi jak sekcje oświetlenia, przez monitoring IP, multimedia, po całkowite wyposażenie domów, biur czy przedsiębiorstw. Zakres działań obejmuje doradztwo, montaż oraz serwis układów. Montażu dokonujemy nie tylko w nowobudowanych domach, ale również remontowanych, jak i oddanych do użytku. Po zakończonej instalacji, klient otrzymuje szczegółowy instruktaż obsługi. DIGISET biorąc pod uwagę wyśrubowane preferencje, prezentuje zawsze najkorzystniejsze rozwiązania dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych. Udzielamy gwarancji na wykonane prace. Kadra firmy dysponuje adekwatnymi uprawnieniami SEP. Firmę DIGISET tworzy zespół kreatywnych ludzi, którzy swoją pracę wykonują z pasją i zaangażowaniem.

  Na co dzień oferujemy usługi na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego, lecz nasz zasięg nie ma ograniczeń. Zapraszamy do kontaktu.

 • O firmie

   

  uslugi

   

  DIGISET to firma zajmująca się rozbudową tradycyjnych instalacji elektrycznych o zintegrowane systemy domów inteligentnych. Dysponujemy wyposażeniem dostarczanym jedynie przez uznanych producentów. Począwszy od sterowania pojedynczymi elementami, takimi jak sekcje oświetlenia, przez monitoring IP, multimedia, po całkowite wyposażenie domów, biur czy przedsiębiorstw. Zakres działań obejmuje doradztwo, montaż oraz serwis układów. Montażu dokonujemy nie tylko w nowobudowanych domach, ale również remontowanych, jak i oddanych do użytku. Po zakończonej instalacji, klient otrzymuje szczegółowy instruktaż obsługi. DIGISET biorąc pod uwagę wyśrubowane preferencje, prezentuje zawsze najkorzystniejsze rozwiązania dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych. Udzielamy gwarancji na wykonane prace. Kadra firmy dysponuje adekwatnymi uprawnieniami SEP. Firmę DIGISET tworzy zespół kreatywnych ludzi, którzy swoją pracę wykonują z pasją i zaangażowaniem.

  Na co dzień oferujemy usługi na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego, lecz nasz zasięg nie ma ograniczeń. Zapraszamy do kontaktu.

 • Regulamin sklepu...

   

  Regulamin sklepu internetowego www.digiset.pl                                                                         

  Regulamin Obowiązuje od 23.03.2017 r.

  Sklep internetowy www.digiset.pl, działający pod adresem http://www.digiset.pl, dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy 
  Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

   

  Słowniczek:

  Sprzedawca - DIGISET SC, z siedzibą w Częstochowie przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 lok. 31, 42-226, wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI o DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  pod nr NIP 5732869035, Regon 360005926.  
  adres e-mail: kontakt@digiset.pl  
  Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.digiset.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;.
  Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
  Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą .Posiadająca konto klienta

  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.
  Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
  Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności on-line;

   

  I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy 
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

  2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.

  Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.digiset.pl

  3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

  4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.digiset.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.Wyjątkiem są przerwy serwisowe prowadzone na stronie.

  5. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie  http://www.digiset.pl, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.

  6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" składanych z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

  7. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

  a.) wyboru zamawianych towarów

  b.) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)

  c.) wyboru sposobu płatności.

  8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

  9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

  Klient  ma następujące możliwości:

  a. ) Częściowa realizacja - wybór przez Klientatej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

  b. ) Anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

  10. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

  11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

  12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

  13. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w I ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

   

  II. Zmiany w zamówieniach.

  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki .Towary sprowadzane na zamówienie specjalne nie podlegają zmianie zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z Działem Sprzedaży Internetowej.

  2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

   

  III. Ceny towarów.

  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

  a. ) podawane są w złotych polskich,

  b. ) zawierają podatek VAT,

  c. ) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

  d. ) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta  zamówienia.

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

  4. Promocje oraz Rabaty dla klientów w Sklepie nie podlegają łączeniu.

  5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

   

  IV. Czas realizacji zamówienia.

  1. Przy każdym towarze podana jest orientacyjna dostępność w magazynie. Dostępność oraz stan w magazynie może ulec zmianie . Czas realizacji zamówienia, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

  2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

  a. ) Za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z cennikiem. Przesyłki o niestandardowym gabarycie wysyłane są po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem zgodnie z cennikiem Firmy kurierskiej.

  b. ) Odbiór osobisty, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedawcą

  3. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej:
  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310

  4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

  5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

  6.  Nasze towary mogą być wysyłane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wyłączenie po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą ewentualnych warunków sprzedaży i dostawy.

  V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  a. ) płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

  b. ) przelew bankowy, przelew elektroniczny w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

  2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

  3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

  4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

   

  VI. Reklamacje.

  1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

  2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
  W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:

  DIGISET SC
  ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86, lok.31

  42-226 Częstochowa 
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. 
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII „Zwrot należności Klientom. Nadpłaty”.

   

  VII. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Każdemu klientowi, będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego ‘www.digiset.pl’ przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
  Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: 

  DIGISET SC
  ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86, lok.31

  42-226 Częstochowa 

   
  kontakt@digiset.pl

  2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru  w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. Towar zwracany musi być w oryginalnym opakowaniu w stanie niewskazującym na użycie.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar kompletny w oryginalnym opakowaniu w stanie nie wskazującym na użycie należy zwrócić na poniższy adres:

  DIGISET SC
  ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86, lok.31

  42-226 Częstochowa 

   

  4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

  5. Produkty firmy Forest : są produktami na specjalne zamówienie dla klienta. Zwrot tych produktów lub rezygnacja podczas realizacji zamówienia jest niemożliwa.

  USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38:

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

  2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta  Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

  3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:

  a. ) nadpłata przekraczająca 5,00 (słownie: pięć) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2,

  b. ) nadpłata o wartości pomiędzy 1,00 (jeden) zł, a 5,00 (pięć) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie,

  c. ) nadpłata poniżej 1,00 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może zostać zrealizowany na zasadach wyszczególnionym w pkt. 2. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, itp) lub błędnego numeru konta.

  IX. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klientów. W celu realizacji Umowy Sprzedaży konieczne jest zaakceptowanie powyższego regulaminu.

  3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

  a. )  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  b. )  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
  a. ) pisemnie na adres: Al. 11-go Listopada 12/16 , 42-200 Częstochowa
  b. ) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@digiset.pl
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

  X. Postanowienia końcowe.

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a DIGISET SC

  2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

  6. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2017r.

  9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.digiset.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.